Skip to main content

Compost

Waar de compost vroeger met de hand gestrooid werd, doen we het op de kwekerij tegenwoordig met een kar die we naar eigen ontwerp hebben laten bouwen. 

We willen onze bodemvruchtbaarheid vergroten en met niet te breed en te zwaar materiaal het terrein op. Toch moet er een- of tweemaal per jaar compost of mest gestrooid worden.

Stalmeststrooiers strooien alleen naar achteren en alle kanten op, waardoor ook het pad bemest wordt en dat willen we niet. Daarbij komt dat het product uit zo'n strooier slechts 6 à 7 meter ver komt. Dat is weer te weinig om de percelen tussen de paden te overbruggen.

Dus we zochten naar een strooier die naar één kant strooit. Wat ik voor ogen had, was een compacte machine die niet te zwaar is, spoorvolgend, en minstens tien meter ver kan strooien.  
 
De gedroomde tien meter wordt ruimschoots gehaald. De afstand die je bereikt, is afhankelijk van de zwaarte van wat je strooit. Als wij compost gebruiken in de strooier, dan bereiken wij 18 meter. Vaste mest, bijvoorbeeld geitenmest, wordt wel 20 meter weggeslingerd. Mulchblad, wat heel licht materiaal is, komt toch tot circa 9 meter.

De zijwaartse compoststrooier draait de bak met inhoud naar voren waar het door twee rondsels op een draaiende schijf terecht komt, deze schijf slingert het weg. Je strooit maar één kant naast de wagen zo kun je ook mooi langs de sloot waar meestal toch een spuitpad ligt op je perceel strooien. Hierdoor bemest je pad niet en komt de benuttig geheel ten behoeven van de planten. Zo kun je organische stof aanbrengen zonder al te veel moeite.

De combinatie is maar 1.80 breed, deze heeft meesturende assen hierdoor hoeven de spuitpaden niet te breed te zijn. Ook vonden wij het belangerijk dat de machine elektrische hydraulisch bediend wordt, dit geeft veel bedienings gemak.  De vaste rijpaden worden gebruikt, de overige grond blijft in structuur.

Samenvattend: we kunnen vanaf de pad strooien en ook kleinere percelen behandelen.'

Loonwerk

Landelijk is er een groeiende belangstelling voor deze strooier, die Kwekerij op 't Hof ook aanbiedt als loonwerker. De investering in een dergelijke machine is groot, voor velen te groot. Je gebruikt hem immers maar een- of tweemaal per jaar. Daarom strooien wij ook bij anderen door heel Nederland. Heel wat snijheester- en pioenen kwekers zijn u al voor geweest. De kar is vrij klein; we kunnen 7 kuub meenemen. Leeg weegt de combinatie 3 ton en is 2.30 meter hoog. Dat is nog een aardig gewicht, maar een stuk lichter dan een grote breedstrooier.

Mooie projecten die we ook doen zijn: 

- Strooien op de floriade, langs de paden was een strook van 4 m waar planten in gepoot waren deze vakken hebben we afgemulcht met een laagje van 5 cm.

- Ook in stedelijke gebieden, de plantenvakken afstrooien om de bodemvruchtbaarheid te verhogen en de onkruid druk tegen te gaan. Dit doen we voor de groenaannemer die dat bestek heeft.

Zo ontdekken steeds meer kwekers, akkerbouwers en groenvoorzieners de voordelen.

Wilt u andere mogelijkheden bespreken neem gerust contact op, wij denken graag met u mee. 

Filmpjes

Op dit filmpje is te zien hoe wij compost stooien.

Op dit filmpje is te zien hoe wij verbreed kunnen strooien. Doordat we de wagen kunnen kantelen kunnen we nog verder strooien.