Creation: Free Design

Compost strooien

Waar de compost vroeger met de hand gestrooid werd, doen we het op de kwekerij tegenwoordig met een kar die we naar eigen ontwerp hebben laten bouwen. 

Wij hebben veel heesters staan en willen met niet al te breed en te zwaar materiaal het terrein op. Toch moet er een- of tweemaal per jaar compost of mest gestrooid worden. Stalmeststrooiers strooien alleen naar achteren en alle kanten op, waardoor ook het pad bemest wordt, en dat willen we niet. Daarbij komt dat het product uit zo'n strooier slechts 6 à 7 meter ver komt. Dat is weer te weinig om de percelen tussen de paden te overbruggen. Dus we zochten naar een strooier die naar één kant strooit. Wat ik voor ogen had, was een compacte machine die niet te zwaar is, spoorvolgend, en minstens tien meter ver kan strooien.  
 
De gedroomde tien meter wordt ruimschoots gehaald. De afstand die je bereikt, is afhankelijk van de zwaarte van wat je strooit. Als wij compost gebruiken in de strooier, dan bereiken wij 18 meter. Vaste mest, bijvoorbeeld geitenmest, wordt wel 20 meter weggeslingerd. Mulchblad, wat heel licht materiaal is, komt toch tot circa 9 meter. De zijwaartse compoststrooier strooit compost of ander materiaal naar voren vanaf een draaiende schijf; deze schijf slingert het weg. Je kunt strooien vanaf het pad naast de sloot. Dan bemest je het pad niet, en je hebt niet per se brede spuitpaden nodig om toch overal te kunnen strooien. De vaste rijpaden worden gebruikt, de overige grond blijft in structuur. Zo kun je organische stof aanbrengen zonder al te veel moeite. Samenvattend: we kunnen vanaf de pad strooien en ook kleinere percelen behandelen.'

Loonwerk  
Landelijk is er een groeiende belangstelling voor deze strooier, die Op 't Hof ook aanbiedt als loonwerker. 'De investering in een dergelijke machine is groot, voor velen te groot. Je gebruikt hem immers maar een- of tweemaal per jaar. Daarom strooien wij ook bij anderen, tot in België toe. In Boskoop willen ze bijvoorbeeld kalk strooien. Maar hoe? Want in de veengrond daar zak je weg. Nu gaan wij daar met onze strooier naartoe, we mengen kalk met compost en verspreiden dit vanaf de betonpaden tot 15 meter ver. Een akkerbouwer uit de Biesbosch huurde ons ook in. Hij ploegde, ik reed achter hem aan over de niet-geploegde grond en strooide over de geploegde grond. Zo ontdekken gaandeweg meer kwekers en akkerbouwers de voordelen. De kar is vrij klein; we kunnen 7 kuub meenemen. Leeg weegt de combinatie 3 ton. Dat is nog een aardig gewicht, maar een stuk lichter dan een grote breedstrooier. We hebben al op verschillende terreinen gestrooid op boomkwekerijen, sierkwekerijen, floriade en nu dus bij een akkerbouwer. Wij nemen altijd onze eigen combinatie mee. De strooier is spoorvormend gebouwd met een knikdissel en een meesturende as. Ook vind ik belangrijk dat de machine elektrisch hydraulisch bediend wordt; dat scheelt in aankoppelpunten aan de trekker.